Jelenések könyve sorozat

Az elmúlt században, az 1991-1993-ig terjedő időszakban egy rendkívül időszerű, 25 részes előadás-sorozat indult, melynek célja, a Jelenések könyvének részletes, szinte versről versre történő tanulmányozása volt.
Számos vélemény szerint ez a sorozat az egyik legkiemelkedőbb, magyar nyelven hallható tanulmány ebben a témakörben, mely az azóta eltelt évek során mit sem veszített értékéből.
Az eredeti mesterkazettákról a 2016-ban újradigitalizált hanganyag adásban volt az AdventNet rádióban, és ezen az oldalon is elérhetővé tesszük.
Az első rész 1991 október 29.-én hangzott el az ELTE jogi karán.
Az alábbi idézettel kívánjuk, hogy hallgatóink is érdeklődéssel kövessék a sorozatot:
„Az evangélium szó jelentése: jó hír. Jelenések könyve célja pedig reménységet adni, jó hírt közölni az emberiséggel a történelem rejtett hátterének, belső összefüggéseinek és isteni végcéljának a megmutatásával. Ezt hangsúlyozza a könyv bevezető sorainak alábbi részlete is:
„Boldog, aki olvassa és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit és megtartják azokat…” (Jel.1:3)
(Vankó Zsuzsanna: Jézus Krisztus Apokalipszise I.)


A hét levélről szóló látomás (Jel. 1- 3. fej.)


01: Az evangélium és a próféciák – bevezetés – 1991.X.29 R.J.


02. Mit jelent Jézus Krisztus személye az igazi keresztények számára? 1. fejezet – 1991.XI.12 R.J.


03. Küzdelem, állhatatosság, szenvedés (Jel.2:1-11 Efézus, Szmirna) – 1991.XI.26 R.J.


04. Miért torzítja el a hatalom az egyházat? (Pergámum, Thiatira) – 1991.XII.10 RJ.


05. Mi az igazi hit és hogyan eredményez megváltozott cselekedeteket? (Szárdisz) Jelenések 3:1-6 – 1992.I.7 RJ.


06. Mi az egyház, hol található és miben van az ereje? (Filadelfia) – 1992.I.21 RJ.


07. A végidő kereszténységének jellemzése. (Laodicea)
A jelenkori hívő kereszténységről szóló levél. – 1992.II.9 RJ.


A hétpecsétes könyvről szóló látomás (Jel. 4 – 8:1)


08. Bárány és oroszlán (4. – 5. fejezet) – 1992.II.18 RJ.


09. A hétpecsétes könyv felnyitása (6. fejezet) – 1992.III.3 RJ.


10. Kiket véd meg Isten a történelem végső válságában? (7. fejezet – elpecsételés) – 1992.III.17 RJ.


A hét trombitaszó látomás (Jel.8:2 – 11:19).


11. Jézus Krisztus, mint közbenjáró (8.-9. fejezet, trombitaszó: Isten figyelmeztető üzenetei) – 1992.III.31 RJ.


12. A végső idők egyházának születése (10. fejezet) – 1992.IV.14 RJ.


13. Az ateizmus fellépése és elterjedése (11. fejezet) – 1992.IV.28 RJ.


A NAGY KÜZDELEMRŐL SZÓLÓ LÁTOMÁS (Jel.12: 1 – Jel.19.fej.)


14. Miért van a szüntelen küzdelem a földi életben? (Jel.12: 1-12) – 1992. VZs.


15. Hogyan igazodhatunk el a sok vallásfelekezet között? (Jel.12: 13-18) – 1992.X.8 RJ.


16. A legrégebbi világuralomra törő hatalom (Jel.13: 1-10) – 1992.XI.3 VZs.


17. A legújabb világuralomra törő hatalom (Jel.13: 11-18) – 1992.XI.17 RJ.


18. Az igazi kereszténység erkölcse a történelem végén (Jel.14: 1-5) – 1992.XII.1 VZs.


19. Az emberiséghez szóló utolsó üzenet (Jel.14: 6-20) – 1992.XII.15 RJ.


20. A hét utolsó csapás (Jel.15.-16.) – 1993.I.12 RJ.


21. Az armageddoni csata – 6. csapás (Jel.16: 12-16) – 1993.I.26 RJ.


22. Babilon hatalma és végső bukása (Jel.17-18.) – 1993.II.9 RJ.


23. Jézus második eljövetele és az ítélet (Jel.19.) – 1993.II.23 RJ.


24. Az ítélet és az újjáteremtés (Jel.20-22.) – 1993.III.9 RJ.


25. A beteljesült próféciák – 1993.III.23 RJ.